ویزای چین

مدارک مورد نیاز برای صدور روادید (ویزا) چین

1- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس

2- گذرنامه با امضا با حداقل 7 ماه اعتبار

3- یک قطعه عکس 6x4 (همان عکس پاسپورت)

 

توضیح: ویزا فقط  با بلیت یا هتل اقدام Ù…ÛŒ شود.

 

    کشور  مدت ویزا  قیمت
(دلار)
 Ù‚یمت 
(تومان)
تحویل   
               
  ویزای چین Ù¾Ú©Ù† شانگهای گوانگزو گوانگجو گوانجو ساحل آبي چین  گردشگری گروهی عادی 95 316,825 15 روز کاری   
    (Ù¾Ú©Ù†) گردشگری گروهی فوری 125 416,875 10 روز کاری   
      گردشگری انفرادی عادی 120 400,200 7 روز کاری   
      گردشگری انفرادی فوری 150 500,250 10 روز کاری  
      تجاری انفرادی عادی 120 400,200 20 روز کاری   
      تجاری انفرادی فوری  150 500,250 12 روز کاری   
      تجاری 6 ماه مولتی 800 2,668,000 10 روز کاری   
      یک ساله مولتی 1300 4,335,500 10 روز کاری   
      ویزای تحصیلی 1000 3,335,000 10 روز کاری  
               

 

-ویزای تحصیلی برای دوره های زبان بالای 6ماه ،کارشناسی و کارشناسی ارشد صادر می شود.
-مدت زمان اعتبار ویزای تحصیلی بسته به مدت زمان تحصیل از Û¶ ماه تا یک سال Ù…ÛŒ باشد . 
-اقدام ویزای تحصیلی ملزم به ارائه اصل و کپی نامه پذیرش از دانشگاه مورد تایید درچین می باشد.
-اعتبار ویزای گروهی چین از تاریخ صدور40 روز و از تاریخ ورود 30 روز می باشد.
-اعتبار ویزای انفرادی 30 روز میباشد.
-اعتبار ویزای تجاری 2 ماه از تاریخ صدور و از تاریخ ورود 30 روز می باشد.
-اعتبار ویزای مولتی 1سال می باشد و با این نوع ویزا به دفعات امکان ورود به چین وجود دارد اما در هر بار ورود نهایتا 30 روز میتوان اقامت داشت.
-برای اخذ ویزای مولتی وجود حداقل 3 ویزای انفرادی در پاسپورت الزامی می باشد.
-برای اخذ ویزای مولتی یک ساله ، حداقل یک ویزای مولتی 6 ماهه در پاسپورت لازم است.
 

قوانین درخواست و صدور روادید (ویزا)

1- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا.
2- درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده آژانس نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند.
3- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.
4- صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.
5- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده مسافر می باشد.
6- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.
7- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.
8- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.
9- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
10- داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.
11- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.
12- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.
13- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.
14- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.
15- ویزا فقط برای بلیت یا هتل اقدام می گردد.
16- ویزای تجاری فقط در ایام نمایشگاه چین اقدام می گردد.
17- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.