رادار پرواز

هواپیماهایی که اکنون در آسمان پرواز میکنند را بصورت زنده ببینید


اگر با ماوس روی هواپیما کلیک کنید، سمت چپ همه اطلاعات هواپیما نشان داده میشود
هواپیماهای نظامی در این وبسایت دیده نمیشوند
کمی اگر نگاه کنید حرکت هواپیماها را نیز میبینید
ما میتوانیم حرکت هواپیماهای قاره های دیگر مثل آسیا را نیز مشاهده کنیم
مثلا شما میخواهید یک مسافر از ایران را در فرودگاه لندن بدرقه کنید با رفتن به این صفحه میتوانید ببینید که
چه ساعتی هواپیمای ایران ایر فرود می آید