افتتاح وبسایت آژانس هواپیمایی گلباد

وب سایت شرکت هواپیمایی گلباد در راستای خدمت به هم وطنان عزیزمات افتتاح شد.

امید است مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.